6 października 2018 r. w Muzeum Historii i Etnografii Miasta Bielce została otwarta wystawa pod tytułem „Polskie ślady w historii miasta Bielce”, której celem było uczczenie 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorzy wystawy Muzeum Historii i Etnografii w Bielcach wraz ze Stowarzyszeniem Dom Polski w Bielcach i redakcją czasopisma Jutrzenka zebrali udokumentowane informacje na temat historii wspólnoty Polaków w mieście Bielce. 
Polacy wyemigrowali na tereny Besarabii na początku XIX wieku. W miejscowości Bielce osiedlili się w tym samym okresie. Dane potwierdzające ten fakt możemy znaleźć w statystykach z tego czasu oraz w informacji o rozpoczęciu budowy kościoła katolickiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół zaspokoił potrzeby wspólnoty Polaków w utrzymywaniu tradycji i kultury polskiej oraz wiary katolickiej. Kościół nie przetrwał do naszych czasów, gdyż został zbombardowany w roku 1944. Natomiast zachowało się kilka elementów ze środka i na zewnątrz świątyni, które pojawiają się na zdjęciach zrobionych podczas Pierwszej Komunii Świętej.
Wraz z kościołem zanikły dwa polskie cmentarze. Jeden cmentarz znajdował się na terytorium aktualnie zabudowanym przez zakład „Reut”, a drugi – na obrzeżach dzielnicy Nowe Bielce. Informacje na ten temat można znaleźć na mapach miasta, w dokumentach oraz wśród zdjęć i wspomnień Bielczan. Wszystkie te miejsca historyczne zostały zaznaczone na aktualnej mapie miasta.
Niezwykłym zainteresowaniem podczas wystawy cieszyła się kolekcja składająca się ze 160 zdjęć pochodzących z archiwum rodzin polskich mieszkających w Bielcach oraz jego okolicach. Zdjęcia opowiadają o stanowisku socjalnym, wydarzeniach rodzinnych oraz ewolucji wspólnoty w ciągu całego stulecia na terytoriach Besarabii. Wojna, głód, deportacje, zamknięcie kościoła, reżim komunistyczny są odwzorowane w historii rodzin, które ucierpiały na skutek tych wydarzeń.
Wystawa skupia się na bogatym i różnorodnym materiale starych dokumentów (zaświadczenia o urodzeniu, akta o zakupie i sprzedaży, paszporty) oraz ksiąg kościelnych, które przedstawiają dane dotyczące integralności Polaków w międzywojennym środowisku rumuńskim, zachowania wiary katolickiej i języka polskiego.
Podczas wystawy towarzyszyli nam Pan Ambasador RP w Republice Mołdawia Bartłomiej Zdaniuk, przedstawiciele Urzędu Miasta, przewodniczący i członkowie Stowarzyszenia Dom Polski w Bielcach. Pan Ambasador RP w RM Bartłomiej Zdaniuk podziękował wszystkim organizatorom oraz podkreślił że „dana wystawa jest potwierdzeniem przyjaźni i wzajemnego szacunku pomiędzy tymi dwoma narodami, a przyjaźń ta zachowała się do dziś”. 
Wystawa jest dostępna w Muzeum Historii i Etnografii Miasta Bielce do maja 2019 r.

Mariana Mihalevschi

Kategorie: Artykuly