DOM POLSKI -
MIEJSCE, W KTÓRYM ODCZUWASZ MOC OJCZYZNY PRZODKÓW.

PONIEWAŻ OJCZYZNA JEST W TOBIE

BIELCE

Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach powstało w 1994 roku. 

W 1998 roku przy wsparciu Senatu Rzeczpospolitej Polski udało się wykupić i wyremontować siedzibę Domu Polskiego, który odmomentu oddania do użytkowania w maju 1999 roku, jest miejscem spotkań wszystkich Polaków zamieszkujących w Bielcach i okolicach.

Stowarzyszenie wspiera nauczanie języka polskiego i wiedzy o Polsce (historii, kultury) wśród mołdawskiej Polonii, a także sprzyja miejscowej Polonii w utrzymywaniu kultury narodowej i umacnianiu polskiej tojżsamości.

BIELCE

JEDNA RODZINA

Staramy się o zjednoczenie Polaków na Wschodzie poprzez organizacje integracyjnych uroczystości, takich jak Święto Niepodległości, Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki, i.t.d.

Legenda rodzinna Wiktorii Koczurowskiej głosi, że pod koniec XIX wieku Polacy przybyły na tereny dzisiejszej Mołdawii z okolic Chocimia i założyły wioskę Styrcze. Obecniej najliczniejsze grupy Polaków zamieszkują północ kraju. W Mołdawii działa aż 27 organizacji skupiających przdstawicieli polskiej mniejszości narodowej, a niektóre z nich działają już od 30 lat. 

WIKTORIA KOCZUROWSKA

POPRZEDNI DYREKTOR STOWARZYSZENIA "DOM POLSKI" W BIELCACH

dom polski

STYRCZA

Styrcza – wioska, położona na północy Mołdawii. Pzylega do miasta Glodeni, mieszka tu 320 osób. Wieś została założona przez Polaków pod koniec XIX wieku, którzy wykupili od Jelizawety Kukurianowej ziemię i osiedlili się na niej. Budowę tutejszego kościoła katolickiego rozpoczęto w 1932 roku, jednak działania wojenne nie pozwoliły na jego dokończenie. 

HISTORIA ŻYJĘ W NAS

Jednym z najbardziej okazałych i zadbanych domostw w Styrczy jest „Dom Polski”, w którym uczniowie uczą się tradycji i języka. We wnętrzu panuje idealny porządek  a zewsząd spoglądają na nas portrety wielkich Polaków. W każdym pomieszczeniu są książki w języku ojczystym oraz pamiątki z Polski. Najnowocześniej urządzona jest sala dla uczniów oraz sala komputerowa.

KONTAKT

DOM.POLSKI.MOLDAWIA@GMAIL.COM