Pomoc charytatywna

Dzięki realizacji projektu pomoc charytatywna dla środowisk polskich przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej „Dom Polski” w Bielcach, udało się pomóc przeżyć trudną sytuację finansową dla wielu starszych osób potrzebujących, należących do Stowarzyszenia. Z powodu trudnej sytuacji finansowej która panuje w Mołdawii, miesięczna wysokość emerytury dla wielu starszych osób wynosi około 50 euro, w związku z czym tych środków nie wystarcza na produkty żywnościowe, środki higieniczne, leki, opłata czynszów, tym bardziej na opłatę niezbędnych operacji medycznych lub rehabilitację. Starsi członkowie stowarzyszenia są bardzo wdzięczni że mogą liczyć na pomóc i dofinansowanie od swojej historycznej ojczyzny. W ramach realizacji projektu zostały zakupione i rozdane 150 paczek z produktami żywnościowymi i środkami higieny. Paczki dotarły nie tylko do członków Stowarzyszenia Dom Polski w Bielcach, ale także do emerytów należących do filii Stowarzyszenia w Grigorówce i w Styrcze. Dzięki jednorazowym zapomogom losowym większość osób miało okazję wykonać niezbędne operacje medyczne, rehabilitację, badania lekarskie lub zakupić leki. Bardzo dziękujemy za wsparcie materialne przeznaczone członkom Domu Polskiego w Bielcach przez Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Z poważaniem
Dyrektor Domu Polskiego w Bielcach

Wiktoria Koczurowska