razem dla naszych rodaków z ukrainy

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, które od ponad 30 lat współpracuje ze środowiskami i organizacjami polonijnymi na całym świecie, organizuje pomoc w postaci wyżywienia, miejsc pobytu, transportu i opieki dla Polaków z terenów objętych konfliktem zbrojnym. Potrzebujemy wsparcia, by nasza pomoc mogła być kontynuowana. W tym celu uruchomiliśmy specjalną zbiórkę, dzięki której mogą Państwo włączyć się w akcję pomocy naszym Rodakom z Ukrainy, poprzez wpłatę dowolnej kwoty pieniędzy na następujące konta bankowe:

Dla przelewów zagranicznych:

SWIFT: ALBPPLPW 

IBAN: dla waluty: 

PLN: PL88 2490 0005 0000 4600 9330 3433 

EUR: PL17 2490 0005 0000 4600 7687 0001 

USD: PL70 2490 0005 0000 4530 3889 2233 

TYTUŁEM: POMOC POLAKOM Z UKRAINY 

Dla przelewów krajowych: 

dla waluty: 

PLN: 88 2490 0005 0000 4600 9330 3433 

EUR: 17 2490 0005 0000 4600 7687 0001 

USD: 70 2490 0005 0000 4530 3889 2233 

TYTUŁEM: POMOC POLAKOM Z UKRAINY

AKCJA POMOCY

Zbiórka na rzecz ofiar wojny w Ukrainie Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” uruchomiła, w ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności, zbiórkę pieniędzy na ofiary wojny w Ukrainie. Wszystkie zebrane środki będą przeznaczone w całości dla potrzebujących przebywających zarówno po polskiej jak i ukraińskiej stronie granicy. Zakres pomocy będzie uzależniony od rozwoju sytuacji w Ukrainie i dostosowany do bieżących potrzeb uchodźców wojennych.

dom.polski.moldawia@gmail.com

Darowizna na rzecz ofiar wojny w Ukrainie

Prosimy o wpłaty na konto: 

PLN 12 1030 1508 0000 0008 1582 0002 

EUR 37 1030 1508 0000 0008 1582 0037

SWIFT: CITIPLPX

Kontakt: +48 516 199 169

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 roku jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca pod nadzór Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Fundacji jest niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wschodni Fundusz Dobroczynności

stanowi instrument uzupełniający projekty Fundacji realizowane
w zakresie działań charytatywnych we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Kancelarią
Prezesa Rady Ministrów. Pomoc socjalna przekazywana w ramach Funduszu beneficjentom, trafia
do potrzebujących w formie bezpośredniego wsparcia finansowego, bądź jako dofinansowanie
lub refinansowanie wydatków związanych z kosztami leczenia, hospitalizacją, zakupem sprzętu
do rehabilitacji czy szeroko pojętym wsparciem potrzebujących znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej.

KONTAKT

+48 516 199 169
Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa.