Eksperymenty naukowe, warsztaty graficzne, muzyczne, kulinarne, gry zespołowe, konkurs talentów i wycieczki po Ziemi Przemyskiej – te wszystkie atrakcje przygotowali pracownicy naukowo-dydaktyczni PWSW dla uczestników szkoły letniej.
W sierpniowym turnusie wzięła udział kolejna grupa młodzieży z Mołdawii i Ukrainy, która zainteresowana jest podjęciem studiów na przemyskiej uczelni. Zajęcia z języka polskiego, historii, chemii, fizyki, architektury, rysunku, informatyki oraz warsztaty graficzne, kulinarne i muzyczne wprowadzają uczestników w arkana dyscyplin, będących fundamentem kierunków studiów prowadzonych w PWSW.

Nasza uczelnia od wielu lat prowadzi szkoły letnie oraz zimowe dla młodzieży wywodzącej się ze środowisk o polskich korzeniach żyjących na Wschodzie. Szkoła letnia służy doskonaleniu mowy polskiej i ma na celu podnoszenie kompetencji językowych młodzieży zainteresowanej studiami w Polsce. Dzięki przyjazdom do Przemyśla w wielu rodzinach i organizacjach społecznych mowa polska ożywa i rozkwita. Od kilku lat coraz więcej cudzoziemców podejmuje naukę języka polskiego, tworzone są również klasy z językiem polskim jako językiem obcym – zarówno w mołdawskim, jak i w ukraińskim systemie oświatowym.

Organizując letnie warsztaty języka polskiego PWSW w coraz większym stopniu współpracuje z gminami powiatu przemyskiego. Władze lokalne umożliwiają młodzieży poznawanie i zwiedzanie atrakcji turystycznych oraz historycznego dziedzictwa regionu.

Spotkania z trenerami, wykładowcami, przewodnikami i mieszkańcami Przemyśla oraz powiatu przemyskiego, nauka języka polskiego w ramach wykładów i warsztatów, a także w wielu innych sytuacjach, zachęca do codziennego używania naszej mowy ojczystej!

Tekst oraz zdjęcia:
Prorektor ds. rozwoju i współpracy PWSW w Przemyślu
dr Sławomir Solecki