Dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odbyła się mołdawsko-ukraińska wymiana młodzieży polonijnej. Uczniowie Domu Polskiego w Bielcach wyjechali na 12-dniowe kolonie na Ukrainie, gdzie organizatorem przedsięwzięcia był Dom Polski w Barze. W ramach pobytu zostały przygotowane warsztaty z języka polskiego połączone z warsztatami teatralnymi.
Miasto Bar to niewielkie, niespełna dziewiętnastotysięczne miasto położone na Ukraine, w obwodzie winnickim na Podolu, miejsce z bogatą historią. Do połowy XVI wieku osada znajdująca się w miejscu obecnego miasta nosiła nazwę przepływającej przez nią rzeki – Rów. 3 czerwca 1537 r.rozpoczął się ważny rozdział w życiu miasta. Królowa Bona, żona króla polskiego Zygmunta I wykupiła Rów wraz z przyległymi do niego pięcioma miejscowościami. Wstyczniu 1538 r.zatwierdziła w Krakowie plan odbudowy zamku i miasta. Zaczęto używaćwówczas nowej nazwy miasta – Bar, pochodzącej od rodzinnego księstwa królowej Bony – Bari we Włoszech. W 1540 r. Bar otrzymał lokację na prawie magdeburskim i herb z inicjałami Bony Sfory – BS.
Dom Polski w Barze powstal 21 maja 2016 roku. Pod kierownictwem Pani Dyrektor Małgorzaty Miedwiediewej siedziba ta pełni funkcję prężnie działającego Centrum Kultury Polskiej na Podolu. W Domu Polskim odbywa się nauka języka polskiego dla grup o różnym przedziale wiekowym. Prężnie działa zespół wokalny „Młode liście” pod kierownictwem Pani Ludmiły Chałabudy, oraz zespół taneczny „Aksamitki” pod kierownictwem Pani Inny Miedwiediewej, gdzie są kultywowane i utrzymywane tradycje i kultura polska.
Dom Polski w Bielcach składa ogromne podziękowania dla Pani Dyrektor Małgorzaty Miedwiediewej za świetne zorganizowanie pobytu młodzieży polonijnej z Bielc oraz możliwość nauki języka i kultury polskiej na zajęciach pani Małgorzaty Michalskiej. Młodzież zaangażowała się szczególnie w warsztaty teatralne pod kierownictwem pani Magdaleny Musioł, podczas których nie tylko kształtowałA swoje talenty artystyczne, ale miała też okazję zaprzyjaźnić się ze swoimi rówieśnikami z Ukrainy.
Pobyt w mieście Bar nie ograniczył się jedynie do warsztatów i zajęć. Młodzi mieli okazję zwiedzić takie historyczne miejsca jak twierdza w Kamieńcu Podolskim i w Chocimiu. Podczas tych wycieczek dowiedzieliśmy się o bardzo ważnych i ciekawych wydarzeniach z historii oraz podziwialiśmy przepiękne krajobrazy, które otaczały te miejscowości. Jednocześnie mieliśmy okazję zobaczyć Pomnik męczenników za wiarę XX wieku w miejscowości Tywrów. Pomnik ten upamiętnia wszystkie osoby, które były prześladowane za wiarę, a mimo to nie wyrzekły się jej. Gdy na Ukrainie zostały zamknięte wszystkie świątynie i nie było kapłanów, władze były przekonane, że społeczeństwo zapomni o swojej religii. Pomnik znajduje się na terytorium dzisiejszej parafii Świętego Michała Archanioła w miejscowości Tywrów, który został odsłonięty w 15. rocznicę pielgrzymki Papieża Jana Pawła II na Ukrainę. Pomnik męczenników za wiarę składa się z 14 instalacji, które nawiązują do 14 stacji Drogi Krzyżowej Pana Jezusa, a w każdej z nich zostało przedstawione konkretne wydarzenie z życia męczenników.
Chcielibyśmy bardzo podziękować Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” za sfinansowanie projektu i możliwość zorganizowania warsztatów teatralnych dla młodzieży z Mołdawii i Ukrainy. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, że mogli zdobywać nowe umiejętności, a to wszystko w języku polskim.