nr. 1, marzec 2022 r.

polonia mołdawska

Przedstawiamy Państwu pierwsze wydanie czasopisma „Polonia Mołdawska” w 2022 roku.

stand with ukraine

"Stoimy przy Ukrainie jako jej sąsiedzi, jako NATO, jako UE".

aNDRZEJ dUDA

pREZYDENT rZECZPOSPOLITEJ pOLSKI

W domu studenta Uniwersytetu Alecu Russo "Meridian" otwarto ośrodek recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy. Większość z nich to kobiety i dzieci. Władze naszego miasta podjęły decyzję o zorganizowaniu kilku ośrodków wsparcia przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

Rada miasta

Pani Kristina Kraevskaia

Bywaj Republiko mołdawii

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Mołdawii, BARTŁOMIEJ ZDANIUK.

Kadencja Jego Ekscelencji w Republice Mołdawii zakończyła się w tym roku. 

POLONIA MOŁDAWSKA

„Polonia Mołdawska” to czasopismo, określające życie Polonii w Republice Mołdawii. W nim dzielimy się ostatnimi wiadomościami kulturowymi, politycznymi, społecznymi.

WIĘCEJ NUMERÓW CZASOPISMA