30 kwietnia 2017r. msza celebrowana przez Księdza proboszcza Jacka Pucia miała wyjątkowo podniosły charakter. Do kościoła wprowadzono sztandar. Kwiaty ofiarone w darze miały narodowe polskie białoczerwone barwy. Tak Polonia Mołdawska świętowała Święto Konstytucji 3 Maja.

Po zakończeniu liturgji młodzież z Domu Polskiego w Bielcach pod kierownictwem p.Ireny Torbus przedstawiła inscenizację patriotyczną ukazującą wydarzenia historyczne lat 1791-1795.
Oraz zespół „Jaskółki” zaśpiewał kilka pieśni patryotycznych.

Kategorie: Artykuly