Uczniowie Domu Polskiego w Styrczy uczcili święto z okazji 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu polskiego – „Mazurek Dąbrowskiego.” Odczytany został rys historyczny powstania ustawy zwanej Konstytucją 3 Maja. Repertuar wierszy trzeciomajowych przeplatany był pieśniami patriotycznymi.


„Dniu radości, dniu wesela! Jak szeroki polski kraj, Niechaj okrzyk w niebo strzela Vivat! Vivat! Trzeci Maj!” fragm. wiersza „Radosny Dzień” – Józef Relidzyński


Konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Była to pierwsza w Europie a druga na świecie po Stanach Zjednoczonych, postępowa jak na owe czasy, ustawa. Głównymi autorami Ustawy Rządowej byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj. Przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 Maja.


„Zgoda Sejmu to sprawiła Że nam wolność przywróciła Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany Niechaj żyje Król kochany!” fragm. tekstu „Polonez 3 Maja” napisany w 1791 r. po uchwaleniu Konstytucji
Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest w Polsce jako święto narodowe.