12 cierwca 2018 roku dzięki @Fundacji dla Rodaka i ej prezesu @Joanna Wilk-Yaridiz – wspaniałej kobiecie, która zaraża entuzjazmem wszystkich do pomocy Polakom spoza Polski, @Polski Dom w Bielcach prowadzony przez @Wiktoria Koczurowska otrzymal 6 pudełek z różnymi polskimi książkami. Te książki zostały zebrane z całej Polski przez wolontariuszy, ludzi, którzy nie są obojętni do Rodaków w obcym kraju, do naszej historii. Dziękujęmy bardzo za możliwość współpracy, za wspieranie i podtrzymywanie dobrych relacji.
12 czerwca w naszym stowarzyszeniu uczniowie otrzymywali książki, badając je z zainteresowaniem. Wśród książek były też słowniki, podręczniki dydaktyczne i materiały edukacyjne, a także literatura klasyczna, mity i legendy oraz książki dla dzieci. Oprócz tych 6 pudełek do Polskiego Domu znalazły się 4 kolejne książki @Joanny Jakubczak (@Joanna Jax) z jej autografem i podpisem „Rodakom z Mołdawii”.
Niektóre książki zostały w naszej bibliotece, ale większość została zebrana przez dzieci, które chcą nauczyć się języka, inwestując wszystkie siły i wykorzystując szansę, aby jeszcze bardziej zaangażować się w polską kulturę.
studentka, @Taisia Rimari, wybryka Domu Polskiego w Bielcach, która obecnie studiuje w Polsce i aktywnie uczestniczy w życiu Fundacji. Mimo to nie zapomina o domu, o miejscu, w którym zawsze jest mile widziana.
Zaproszamy do Mołdawii!

Kategorie: Artykuly