Podsumowanie Roku Akcji Polakom na Wschodzie

Dziękujemy za zaproszenie dla występu naszych zespołów do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie!