16 października 2016 r. w Kiszyniowie, w Katedrze odbyła się uroczystość z okazji 38 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża.
Dom Polski z Bielc uświetnił to wydarzenie inscenizacją pt.”Rozmowa z Janem Pawłem II.”
Dzieci pięknie recytowały wiersze i zaśpiewały pieśń pt.”Barka”.
Pan Artur Michalski Ambasador RP w Kiszyniowie podziękował wszystkim dzieciom z Bielc oraz Kiszyniowa za wspólną inscenizację.

Pieśń o blasku wody

A w samej głębi, z której przyszłam zaczerpnąć
Tylko wody dzbanem – – tak już dawno do źrenic
Przywiera ten blask… tyle, tyle poznania
Znalazłam – ileż więcej niż dotąd!
Znalazłam w odbiciu tej studni tyle pustej w sobie przestrzeni.

O jak dobrze! Nie zdołam Cię całego przenieść w siebie –
ale pragnę, byś pozostał jak w zwierciadle studni
zostają liście i kwiaty z wysoka zdjęte
spojrzeniem zdumionych oczu
– oczu bardziej prześwietlonych niż smutnych.

papiez4 papiez3 papiez2 papiez1

Kategorie: Artykuly