INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

z dotacji Senatu RP

w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2016 r.”

Uprzejmie informujemy, iż wnioski stypendialne na I semestr roku akademickiego 2016/2017 (semestr zimowy) należy złożyć w sekretariacie  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” lub przesłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

ul. Krakowskie Przedmieście 64

00-322 Warszawa

z dopiskiem: Komisja Stypendialna

w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2016 r. (obowiązuje data wpływu).

Więcej informacji: http://wiadomosci.wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci/5710/Stypendia-Stowarzyszenia-Wsplnota-Polska

Kategorie: Ogłoszenia