26.03.2017 – W Styrczy odbył się obrzęd ludowy przywoływania wiosny – „Topienie Marzanny”

Obrzęd ludowy przywoływania wiosny to prastary zwyczaj słowiański, który polegał na zniszczeniu kukły zrobionej ze słomy przez osoby dorosłe. Kukłę topiono w wodzie lub palono. Miała postać kobiety zwanej Marzanną też Moreną, Marzoniokiem, Śmiercichą. Była wyobrażeniem i symbolem zimy, śmierci oraz wszelkiego zła dręczącego ludzi w trudnym dla nich okresie zimowym. Istotą obrzędu było nie tylko zniszczenie zimy, ale także magiczne przywoływanie wiosny i możliwie korzystna zmiana pór roku.


Obecnie zwyczaj topienia Marzanny jest bardzo popularny w Polsce, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, obchodzony radośnie 21 marca w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.
Dom Polski w Styrczy również zorganizował obchody pożegnania zimy i powitania wiosny. Kukłę Marzannę wykonali uczniowie, zrobiona została ze słomy i ubrana w sukienkę.
Kiedy zebraliśmy się wszyscy na posesji, nauczycielka Pani Małgorzata Sobiecka opowiedziała skąd wziął się zwyczaj topienia Marzanny.


Zanim pożegnaliśmy zimę – „Pannę Marzannę” uczniowie zebrani wokół kukły wygłaszali wierszyki tematycznie związane z tym obrzędem. Nasza Marzanna wprawdzie nie została utopiona w wodzie, ale została spalona. Kiedy pożegnaliśmy zimę, wiosenną piosenką i okrzykami przywoływaliśmy wiosnę. Wesołą zabawą, pieczeniem kiełbasek przy ognisku w radosnej atmosferze powitaliśmy w Styrczy wiosnę.

Kategorie: Artykuly