22.02.2017r. odbyło się spotkanie Seniorów z panem Majewskim.
Była lekcja historyczna. Pan Majewski opowiadał o Polakach w Mołdawii. Jak tutaj się dostali. Wiele polaków zajmowali różne ważne stanowiska w czasach tatarskich.

Opowiadano o komendancie twierdzy w Soroce, Krzysztofie Rappe. Pochodził z rodziny inflanckiej. Był synem Henryka, wójta mojżeńskiego, kapitana królewskiego regimentu pieszego Jana Kazimierza, starszym bratem Ottona Ernesta.

Jeszcze na początku XVII wieku gospodarz Dmitrii Cantemir opisując Mołdawię, wyróżnił, że z dawnych czasów na terenie Mołdawii mieszkali polacy.
Bardzo interesująco, ale szybko przepłynął czas. Dziękujemy Panu Majewskiemu!

Kategorie: Artykuly