22 kwietnia 2018 w siedzibie Domu Polskiego, w Bielcach spotkali się uczestnicy finału Ogólnomołdawskiej Olimpiady Języka Polskiego. Goście przyjechali z Sorok, Kiszyniowa, Styrczy, Komratu. Pierwszy raz w konkursie uczestniczyła młodzież z Grigorówki oraz Nadniestrza (Tyraspol).
Uczniowie startowali w dwóch kategoriach: młodszej (od 7 do 13 lat) oraz starszej (od 14 do 19 lat). Maluchy musiały m.in. wstawić zaimki osobowe, określić cech osób, nazwać dni tygodnia i podać nazwy miesięcy. Uczniowie znakomicie poradzili sobie z opisem codziennych czynności i odmianą podstawowych czasowników. Ostatnie zadanie było związane z ochodami 100 – lecia niepodległości przez Polskę, dlatego zawodnicy opisywali flagę Polski, godło oraz rozpoznawali hymn.
Druga kategoria wiekowa miała zdecydowanie trudniejsze zadania, ponieważ test składał się z trzech części: gramatyki, rozumienia tekstu pisanego oraz wypracowania. Młodzież rozpoznawała też związki frazeologiczne, np. mól książkowy czy spać jak suseł. Tematy prac pisemnych były również związane
z akcentem polskim i „Niepodległą”. Stefania – uczennica z Nadniestrza wylosowała dla wszystkich uczestników temat nr 2 – „Polak, którego podziwiam, to…”. Uczniowie wprzedstawili autorytety, na których się wzorują, polskie postacie historyczne, literackie, które stanowią dla nich inspirację i wzór do naśladowania.
Prace dzieci i młodzieży sprawdzali nauczyciele skierowani do pracy za granicą przez ORPEG. Dzięki owocnej współpracy i naradzie komisji, uczestnicy w tym samym dniu poznali zwycięzców. W czasie pracy jury, uczniowie zjedli obiad w Domu Polskim przygotowany przez Koło Polskich Mam w Bielcach, Pani Natalia Klimowicz, Pani Irena Moszyna i Pani Galina Dimitrienko ugotowały posiłek dla ponad 30 osób.
W pierwszej kategorii wiekowej III miejsce zajęła Marina Turnowa z Grigorówki (opiekun p. Joanna Bartków), II miejsce zajęła Ania Pastuchowa ze Styrczy (opiekun p. Eleonora Pawlak), I miejsce ex aequo przypadło Aleksandrze Michalewskiej z Bielc (opiekun p. Joanna Bartków) i Tatianie Stojenny ze Styrczy (opiekun p. Eleonora Pawlak). Obie uczennice uzyskały maksymalną liczbę punktów i bezbłędnie rozwiązały wszystkie zdania.
W drugiej kategorii wiekowej komisja przyznała dwa wyróżnienia: dla Daszy Polakowej z Tyraspolu
i Ksenii Frumosu z Bielc. III miejsce zajął Siergiej Pejkow z Komratu (opiekun p. Anna Cerazy), II miejsce powędrowało również do Komratu, dla Iriny Buikly (opiekun p. Anna Cerazy) , a I miejsce zdobyła Julia Siwoglo z Kiszyniowa (opiekun p. Teresa Biała). Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez oraz Pomoc Polakom na Wschodzie Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie i dyplomy.
Pani Dyrektor Stowarzyszenia Dom Polski w Bielcach Wiktoria Koczurowska dziękuje wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom za udział w Ogólnomołdawskiej Olimpiadzie Języka Polskiego w 2018 roku.
Joanna Bartków – nauczycielka skierowana do pracy za granicą przez ORPEG

Kategorie: Artykuly