Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” udostępnia kolejny podręcznik z cyklu „Język Polski bez granic” w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie podręczników do klasy VI do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”.

Podręcznik to druga pozycja z serii pomocy dydaktycznych adresowany do dzieci znających już podstawy języka polskiego i do końca realizuje drugą część programu nauczania przewidzianego na poziom A1 (pierwsza część została zrealizowana w podręczniku do kl. V).

Podręcznik składa się z 14 lekcji:

  • 9 lekcji podstawowych (obejmujących 11 obszarów tematycznych przewidzianych dla poziomu A1);
  • 3 lekcji powtórzeniowych oraz
  • 2 lekcji dotyczących polskich tradycji.
  • uzupełnieniem są nagrania dźwiękowe ćwiczeń.

Książka dostosowana jest do potrzeb komunikacyjnych dzieci w wieku 11–12 lat. Wykorzystano w niej podobieństwa pomiędzy językami polskim i ukraińskim, dlatego teksty pojawiające się w poszczególnych lekcjach zawierają niekiedy słownictwo i konstrukcje gramatyczne wcześniej niewprowadzone, jednak możliwe do zrozumienia ze względu na bliskość języków.

PODRĘCZNIK DO POBRANIA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W PORTALU WSPÓLNOTY POLSKIEJ

http://wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/polski_6.php

WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI W RAMACH CYKLU „JĘZYK POLSKI BEZ GRANIC” DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:

http://www.wspolnotapolska.org.pl/bezgranic/index.php

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA !