PROJEKT „SZKOŁA 6.0”

CZYM JEST PROJEKT „SZKOŁA 6.0”?

„Szkoła 6.0” to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.

„Szkoła 6.0” to zachęta do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.

PROJEKT ORGANIZOWANY JEST PRZEZ STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA” WE WSPÓŁPRACY Z SENATEM RP.

JEGO KOORDYNATOREM JEST OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SWP.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE ?

Projekt Szkoła 6.0 ma charakter otwarty. Chęć udziału w nim mogą zgłosić wszystkie szkoły i przedszkola polonijne i z polskim językiem nauczania działające w obcych systemach edukacyjnych oraz polskie placówki oświatowe wszystkich typów działające na terenie Polski.

Aby zgłosić swój udział należy wypełnić formularz rekrutacyjny. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu projektu.

REGULAMIN PROJEKTU – PDF

Formularz rekrutacyjny jest równocześnie wizytówką szkoły, ułatwiającą późniejsze nawiązywanie współpracy między placówkami.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

CZYM JEST PROJEKT
SZKOŁA 6.0?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 × 3 =