CZYM JEST PROJEKT „SZKOŁA 6.0”?

„Szkoła 6.0” to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.

„Szkoła 6.0” to zachęta do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.

PROJEKT ORGANIZOWANY JEST PRZEZ STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA” WE WSPÓŁPRACY Z SENATEM RP.

JEGO KOORDYNATOREM JEST OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SWP.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE ?

Projekt Szkoła 6.0 ma charakter otwarty. Chęć udziału w nim mogą zgłosić wszystkie szkoły i przedszkola polonijne i z polskim językiem nauczania działające w obcych systemach edukacyjnych oraz polskie placówki oświatowe wszystkich typów działające na terenie Polski.

Aby zgłosić swój udział należy wypełnić formularz rekrutacyjny. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu projektu.

REGULAMIN PROJEKTU – PDF

Formularz rekrutacyjny jest równocześnie wizytówką szkoły, ułatwiającą późniejsze nawiązywanie współpracy między placówkami.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

CZYM JEST PROJEKT
SZKOŁA 6.0?