VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych