Mija 80. rocznica masowych deportacji Polaków na Sybir dokonanych przez radzieckie NKDW. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono w pierwszych transportach około 140 tysięcy obywateli polskich, łącznie zaś – według różnych szacunków – w przynajmniej 50. akcjach deportacyjnych od 400 do 500 tysięcy. Wielu umarło już w drodze, tysiące nie wróciły do kraju. Wśród zesłańców były głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski.

Pamięć o tych wydarzeniach nigdy nie powinna przeminąć, bo konstytuuje naszą narodową świadomość. Jednym z celów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” jest propagowanie wiedzy na temat historii Polski oraz podtrzymywanie jej znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Z tego względu proponujemy wydawnictwo „Zesłańcy Sybiru” przygotowane przez lubelski oddział SWP oraz XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie i Polską Harcerską Szkołę Społeczną im. R.Traugutta w Brześciu. To wspomnienia świadków tych wydarzeń którzy doświadczyli okropności „białych obozów koncentracyjnych”, ale w nietypowej konwencji komiksu, dzięki czemu może być interesujące dla młodego pokolenia. Starszemu zaś ilustracją unaocznia przeżycia bohaterów książki.

Wydawnictwo dostępne jest w wersji PDF. Zachęcamy od jej pobrania. Poniżej zamieszczamy link proszą jednocześnie o cierpliwość w trakcie wyświetlania, a to ze względu na pokaźną objętość książki.

POBIERZ WERSJĘ PDF „ZESŁAŃCÓW SYBIRU”

Kategorie: Biblioteka