Organizowany nieprzerwanie od ponad 60 lat wakacyjny kurs języka polskiego, od którego zaczęła się historia POLONICUM, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko osób młodych i studentów, ale także ludzi dojrzałych, różnych profesji i narodowości.

Kurs organizowany jest w sierpniu, trwa 4 tygodnie i bierze w nim udział zwykle około 200 osób z całego świata. Lektoraty odbywają się codziennie (oprócz sobót i niedziel).

Studenci uczą się w kilkunastu grupach na wszystkich poziomach znajomości polszczyzny: od początkującego do zaawansowanego. Dla każdego z poziomów przygotowany jest autorski program nauczania, a słuchacze mają do dyspozycji dwóch lektorów.

Na studentów czeka także program kulturowy: wykłady i konwersatoria na temat historii Polski, polskiej kultury i literatury, realiów i społeczeństwa.  Dodatkowo studenci mogą brać udział w warsztatach: językowych, literackich, tekstowych i innych.

W programie przewidziane są też między innymi: projekcje najnowszych polskich filmów, koncerty fortepianowe muzyki Chopina w Łazienkach, spacery po ciekawych miejscach stolicy, zwiedzanie warszawskich muzeów, gra miejska i inne formy nauki języka i kultury.

Co roku na wszystkich czeka mnóstwo wrażeń, emocji i atrakcji. Jedną z nich jest nauka poloneza pod okiem choreografa z uniwersyteckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Warszawianka”. Pokaz poloneza na zakończenie kursu jest zwieńczeniem trudu i przygody z językiem polskim i kulturą polską.

Zwiastun programu

66. Wakacyjny Kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej (zdalny)

Termin kursu: 2 – 27 sierpnia 2021 r.
Termin składania zgłoszeń: do 16 lipca 2021 r.

76 godzin zajęć językowych (57 godzin lekcyjnych z lektorem i 19 godzin samodzielnej pracy na platformie).

Zajęcia dodatkowe (wliczone w cenę kursu):

  • Konwersacje i warsztaty tematyczne (8 godzin).
  • Wykłady o historii i kulturze Polski po polsku (8 godzin) i po angielsku (8 godzin).
  • Wirtualne warsztaty w Muzeum Warszawy.
  • Możliwość bieżącego kontaktu z innymi uczestnikami i nauczycielami i codziennego poszerzania wiedzy o Polsce i języku polskim za pośrednictwem moderowanego forum dla uczestników kursu.
  • Liczba osób w grupie: 6 – 8.
  • Grupy na wszystkich poziomach znajomości języka.
  • Zajęcia prowadzone przez wykładowców Centrum Polonicum, wykwalifikowanych lektorów języka polskiego jako obcego, doświadczonych w nauczaniu cudzoziemców za pomocą najlepszych metod.
  • Nowoczesne metody edukacji zdalnej.
  • Na kurs są przyjmowane wyłącznie osoby pełnoletnie.

Dla studentów: 4 punkty ECTS

Cena: 2700 zł

Formularz zgłoszeniowy

Kategorie: Biblioteka