– Dzisiaj po raz kolejny wypełniamy naszą międzynarodową i ludzką powinność – dzielimy się tym, czym możemy z Republiką Mołdawii i Ukrainą. Ta akcja pomocowa jest również wyrazem naszej solidarności i woli współpracy z Republiką Mołdawii i Ukrainą, naszymi ważnymi partnerami w ramach Partnerstwa Wschodniego – powiedział wiceminister Paweł Jabłoński podczas uroczystej odprawy dwóch kolejnych konwojów humanitarnych zawierających sprzęt i wyposażenie przeznaczone na walkę z koronawirusem na Ukrainie i w Mołdawii.

W dostarczeniu pomocy Republice Mołdawii i na Ukrainę pośredniczy Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Wśród darczyńców pomocy dla Ukrainy znalazły się m.in. PKO BP, PKN Orlen, PZU, PGNIG, PFN i Ministerstwo Zdrowia. Darczyńcą pomocy dla Republiki Mołdawii są Krajowa Spółka Cukrowa oraz Agencja Rezerw Materiałowych. W wydarzeniu wzięli udział organizatorzy konwoju, przedstawiciele darczyńców, instytucji wspierających oraz szefowie placówek dyplomatycznych Ukrainy i Republiki Mołdawii w Polsce – ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca i I sekretarz Ambasady Mołdawii Andrej Sawa.

– Dzięki zastosowaniu specjalnych procedur celnych oraz zaangażowaniu funkcjonariuszy KAS, konwój z  pomocą humanitarną już po południu przekroczy polsko-ukraińską granicę. Formalności celne związane z przywozem czy wywozem produktów leczniczych, sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej i innych towarów przewożonych w  związku z epidemią COVID-19 realizowane są priorytetowo. Celem Krajowej Administracji Skarbowej jest zapewnienie profesjonalnej i jak najszybszej obsługi celnej takich towarów – podkreśliła szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska. Konwoje, złożone z pojazdów Państwowej Straży Pożarnej, dotrą na Ukrainę i do Republiki Mołdawii trasą przez Słowację, Węgry i Rumunię.

W ramach wspierania partnerów w ograniczaniu skutków epidemii Ukrainie zostanie przekazane wsparcie w postaci 40 tys. masek, 50 tys. rękawic jednorazowych, ponad 18 tys. przyłbic, ponad 130 tys. litrów środków odkażających oraz tysiąca kombinezonów ochronnych. Pomoc dla Republiki Mołdawii to 30 tysięcy masek, 4800 przyłbic i 20 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji.

Realizacja obydwu przedsięwzięć odbywa się dzięki pomocy Państwowej Straży Pożarnej, MSWiA, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Ambasad RP w Kijowie i Kiszyniowie. Pomoc trafi do Kijowa oraz Kiszyniowa, gdzie zostanie rozdystrybuowana do poszczególnych szpitali. Mamy nadzieję, że część pomocy trafi także do szpitali w bezpośrednim sąsiedztwie terenów Ukrainy okupowanych przez Rosję.

Wiceszef polskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że te działania humanitarne jeszcze bardziej wzmocnią bliskie już relacje polityczne i gospodarcze Polski z naszymi partnerami. Zauważył także m.in., że pracownicy z Republiki Mołdawii i Ukrainy wspierają polską gospodarkę, co przynosi korzyści wszystkim stronom.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Fot. Tymon Markowski / MSZ

Video: Gabriel Piętka / MSZ

źródło:www.gov.pl

Польша предоставила Молдове гуманитарную помощь для борьбы с пандемией

Пять спецмашин с гуманитарной помощью, предоставленной правительством Польши, прибыли сегодня, 26 июня, в Республику Молдова.

Речь идет о медицинском снаряжении – защитных масках, перчатках, защитных экранах и комбинезонах и дезинфицирующих средствах, на общую сумму около 121 тыс. евро. Пожертвование было встречено у Республиканской клинической больнице им. Т. Мошняги, передает ipn.md

В ходе мероприятия исполняющий обязанности директора РКБ Андрей Ункуца заявил, что эта гуманитарная помощь состоит из чрезвычайно важных материалов для борьбы с COVID-19. Помощь призвана укрепить и облегчить медицинскую деятельность. Она является также важной поддержкой для пациентов. Директор учреждения поблагодарил Правительство Польши и Европейского Союза за солидарность и дружбу.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну отметила, что речь идет о солидарности, которая вносит вклад в медицинскую систему. По данным министерства, защитное снаряжение и дезинфицирующие средства являются важным звеном в мерах по защите медицинского персонала, и не в последнюю очередь в выполнении медицинской миссии и в защите всех пациентов, не только тех, кто заражен COVID-19.

„Выражаю благодарность польскому народу, который предоставил нам эту поддержку. Это не первая партия, предоставленная во время пандемии. Мы почувствовали эту существенную поддержку, оказанную польским народом. И мы выражаем благодарность за эту солидарность. Хочу поблагодарить и Европейский Союз за то, что является ключевым партнером Республики Молдова” – отметила министр.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля сказал, что эта поддержка является результатом европейской солидарности. Эта помощь поступила в трудное время, в кризис, вызванный пандемией. Она еще раз доказывает, что Польша является надежным партнером, и всякий раз, когда возникала необходимость, Польское государство быстро реагировало. „Между Республикой Молдова и Польшей существуют исторические отношения сотрудничества и дружбы, а Польша является ярым сторонником европейского пути Республики Молдова и программы реформ”, – отметил Олег Цуля.

Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко сказал, что это событие напоминает о солидарности, которая является принципом, на котором основан Европейский союз и европейское сотрудничество. ЕС привносит этот принцип и в партнерство со своими друзьями, среди которых и Республика Молдова. „Я хочу выразить благодарность Польше, которая предоставила эту часть помощи и которая была наиболее активным государством-членом ЕС, оказавшем поддержку Республике Молдова. ЕС и государства-члены часто оказывали поддержку Республике Молдова, в том числе и во время этого кризиса”, – заявил чиновник.

Посол Польши в Республике Молдова Бартоломий Зданюк отметил, что сегодня происходит важное событие, являясь ярким доказательством того, что молдавско-польское сотрудничество является истинным, искренним, с помощью которого можно многое сделать сообща. По словам дипломата, это свидетельствует о том, что сотрудничество позволяет нам двигаться вперед. „Можно сказать, что нам удалось сделать что-то красивое, страны-члены ЕС и страны ВП сегодня активно сотрудничают. В первую очередь Польское государство желает в эти трудные моменты помочь странам Восточного партнерства, которые имеют европейское будущее и могут реализовать эту европейскую судьбу”, – отметил посол.

Гуманитарная помощь, предоставленная Правительством Польши, содержит 30 тыс. защитных масок, 4 800 защитных экранов, 22 тыс. литров дезинфицирующего средства и т. д., которые будут распределены многим медицинским учреждениям Республики Молдова. Поддержка была оказана через Европейский механизм гражданской защиты.

źródło:www.point.md