– Globalna epidemia pokazała nam prawdziwe znaczenie wartości demokratycznych zapisanych w Deklaracji Warszawskiej – powiedział minister Czaputowicz podczas wideokonferencji Rady Zarządzającej Wspólnoty Demokracji zorganizowanej z okazji dwudziestej rocznicy podpisania Deklaracji Warszawskiej.

Z okazji 20. rocznicy podpisania Deklaracji Warszawskiej miała miejsce wideokonferencja zorganizowana przez Rumunię, sprawującą obecnie prezydencję we Wspólnocie Demokracji.

W czasie spotkania wielokrotnie podkreślano, że wartości demokratyczne wymienione w Deklaracji Warszawskiej są jeszcze bardziej istotne w dobie pandemii niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki wartościom demokratycznym, takim jak wolność słowa czy mechanizmy kontroli efektywności działań rządów, a także dzięki dzieleniu się dobrymi praktykami i wzajemnej pomocy, państwa demokratyczne mogą skuteczniej walczyć z zagrożeniem dla zdrowia publicznego, jakim jest COVID-19.

Minister Jacek Czaputowicz w swoim wystąpieniu podkreślił wagę przestrzegania praw człowieka i zasad demokratycznych w skutecznej walce z COVID-19, a także uwypuklił potrzebę podejmowania współpracy międzynarodowej dla zmniejszenia skutków pandemii. – Wspólnota Demokracji jest doskonałą platformą do zacieśnienia wielostronnej współpracy opartej na wartościach demokratycznych i mam nadzieję, że wszyscy członkowie Rady Zarządzającej połączą wysiłki, aby wyciągnąć wnioski na przyszłość z tegorocznych tragicznych wydarzeń – powiedział minister.

Szef polskiej dyplomacji odnotował również wpływ, jaki mogą mieć nowe technologie, masowo wykorzystywane podczas pandemii, na styl życia ludzi, ale także na stan przestrzegania praw człowieka. – Postępująca cyfryzacja ludzkiego życia może pogłębiać brak szacunku dla innych wyznań, dla różnorodności językowej i kulturowej, różnic ideologicznych i poglądów politycznych. Dlatego musimy skoncentrować nasze wysiłki na wzmacnianiu tolerancji oraz szacunku dla różnorodności – zaznaczył.

Uczestnicy wyrazili swoje poparcie dla wspólnej deklaracji, w której podkreślono, że walka z wirusem nie może być usprawiedliwieniem dla ograniczania demokracji i swobód obywatelskich, a wszelkie środki zapobiegawcze powinny być wprowadzane w duchu wartości i zasad wymienionych w Deklaracji Warszawskiej.

***

Deklaracja Warszawska jest dokumentem końcowym międzynarodowej konferencji ministerialnej „Ku Wspólnocie Demokracji”, która zgromadziła ministrów spraw zagranicznych 106 państw w dniach 25-27 czerwca 2000 w Warszawie. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Sekretarza Stanu USA.

Dokument ten określa podstawowe zasady rozwoju państwa jako demokracji, uznaje powszechność wartości demokratycznych oraz podkreśla wagę przestrzegania i podtrzymywania tych zasad. Wskazuje także na niezbędne praktyki i normy skutecznego ustanowienia demokracji oraz podkreśla współzależność między pokojem, rozwojem, prawami człowieka i demokracją. Jak uzgodnili wówczas uczestnicy konferencji ministerialnej, żadne państwo nie osiągnęło doskonałości w tej dziedzinie i wszyscy powinni współpracować w celu utrzymania tych zasad, wspierając się nawzajem, przy jednoczesnym poszanowaniu suwerenności każdego państwa. Deklaracja Warszawska stanowi jednocześnie dokument założycielski Wspólnoty Demokracji, międzynarodowego sojuszu państw, którego głównym celem jest promowanie demokratycznych zasad oraz norm na świecie.

 

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

fot. Tymon Markowski

Materiały

Oświadczenie Rady Zarządzającej
OŚWIADCZENIE​_RADY​_ZARZĄDZAJĄCEJ.pdf  0.06MB

źródło: www.gov.pl