Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach powstało w 1994 r. W 1998 roku przy pomocy środków Rządu Polskiego i wsparcia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” udało się wykupić i wyremontować siedzibę Domu Polskiego, który od momentu oddania do użytkowania w maju 1999 r., jest miejscem spotkań wszystkich Polaków zamieszkujących w Bielcach i okolicach. Funkcję prezesa Stowarzyszenia pełni od samego początku Walery Buzut. Dyrektorem jest obecnie Wiktoria Koczurowska. Dzięki staraniom tych osób Dom Polski przyjął obecną postać i z sukcesem działa na różnych płaszczyznach.

Stowarzyszenie „Dom Polski” jest nowoczesną organizacją polonijną.  Prowadzimy kursy języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przy Stowarzyszeniu działa kilka polonijnych zespołów artystycznych – wokalny „Jaskółki”oraz taneczny „Krokus”.  W repertuarze zespołów są polskie i mołdawskie tańce i pieśni ludowe oraz bardzo ciekawe współczesne aranżacje. Wielokrotnie zespoły wyjeżdżały na festiwale do Polski, Ukrainy i Rumunii. Sukcesy naszych zespołów zawdzięczamy ich kierownikom artystycznym – pani Malwinie Russu i panu Aleksejowi Kiriczence, którzy mają dużo energii i entuzjazmu do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia „Dom Polski” jest nauka języka polskiego. Zajęcia prowadzą nauczyciele z Polski skierowani przez ORPEG. W roku szkolnym 2017/2018 były to: pani Joanna Bartków oraz pani Irena Torbus. W zajęciach uczestniczyło około 80 dzieci i młodzieży oraz około 30 osób dorosłych. Nasze Stowarzyszenie wysoko ocenia pracę polskich nauczycieli. Oprócz zajęć lekcyjnych opracowywują oni scenariusze spotkań okolicznościowych i innych imprez związanych z polską kulturą. Święto Niepodległości, Mikołajki, Spotkania opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Karnawał, Święto Konstytucja 3 Maja, to tylko niekóre z nich.

Szczególne miejsce w programie Domu Polskiego zajmuje organizacja Eliminacji Centralnych Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „KRESY” oraz Ogólnomołdawskiej Olimpiady Języka Polskiego w Bielcach. Obydwie te imprezy cieszą się ogromną popularnością i zrzeszają uczestników ze wszystkich ośrodków polonijnych Mołdawii.

Jednym z podstawowych kierunków naszej działalności jest również kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na terytorium Mołdawii. Dom Polski inicjuje i prowadzi działalność w zakresie promocji historii, kultury i tradycji polskich, poprzez organizowanie Dni Kultury Polskiej, festiwali, konkursów, wystaw, prezentacji.

Od 2016 roku, dzięki wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Senatu RP, Dom Polski wydaje kwartalnik „Polonia Mołdawska”, który przedstawia wydarzenia polonijne, interesujące wywiady i reportaże. Dom Polski informuje o swojej działalności na bieżąco za pośrednictwem strony www.poloniamoldawska.com, Facebooka („Stowarzyszenie Polski Dom w Bielcach”) oraz kanału „Polska Fala Balti” na YouTube.

W tej chwili mamy za sobą już prawie 25 lat nieustannej pracy. Obecnie nasze Stowarzyszenie liczy ok. 350 członków. Dom Polski działa dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Ambasadzie RP w Kiszyniowie, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, partnerom z Polski i Mołdawii oraz dzięki aktywnośći i ofiarności miejscowych Polaków. Dzięki tym środkom udaje się nam utrzymywać siedzibę Domu Polskiego, realizować wiele projektów edukacyjnych, organizować wyjazdy dla dzieci i dorosłych do Polski.

Ważną częścią naszego Stowarzyszenia jest filia w Styrczy. Od sierpnia 2005 roku działa tam również Dom Polski, zakupiony ze środków Senatu RP i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Są tam organizowane kursy języka polskiego i spotkania okolicznościowe. Zespół taneczny „Styrczańskie Dzwoneczki”, kierowany przez panią Lilię Górską, od wielu lat cieszy widzów w Mołdawii i Polsce swoimi barwnymi występami.

Dom Polski w Bielcach jest otwarty dla wszyskich. Zapraszamy!

Kategorie: Historia