11 lutego 2017r. odbyło się robocze spotkanie
Zaproszeni:
Zarząd Stowarzyszenia Kultury Polskiej „Dom Polski”:
Valerii Buzut (Бузут Валерий)
Eleonora Kimakowska (Кимаковская Элеонора)
Walentina Zajczykowska (Заичиковская Валентина)
Malwina Russu (Руссу Мальвина)
Michał Rybaltowskii (Рыбалтовский Михаил)
Włodzimierz Stefański (Штефанский Владимир)
„Dom Polski” w Styrczy:
Liudmila Jablońska (Яблонская Людмила)
Alla Klimowicz (Климович Алла)
Lila Górska (Гурская Лилия)
Wiktoria Sadowska (Садовская Виктория)
„Uniwersytet 3-go wieku”:
Larisa Zawacka (Завадцкая Лариса)
Witalii Maewski (Маевский Виталий)
Stowarzyszenie polaków Soroki – Igor Macenko (Маценко Игорь)
Stowarzyszenie polaków Tyrnowo:
Korneliu Fulga (Фулга Корнелиу)
Anna (Анна)

„Koło polskich rodzin” Grigorówka:
Antonina Gradinari (Градинарь Антонина)
Polina Statkiewicz (Статкевич Полина)
Pismo Polaków w Mołdawii „Jutrzenka”- Helena Usowa (Усова Елена)
Gazeta Domu Polskiego”Polonia Mołdawska”- Lucja Buzut (Бузут Лучия)
„Spotkania Małżeńskie” – Ludmila Ryżakowa (Рыжакова Людмила)
Członki stowarzyszenia:
Wadim Dubczak (Дубчак Вадим)
Natalia Klimowicz (Климович Наталья)
Anna Mielnik (Мельник Анна)
Larisa Dumitraszku (Думитрашку Лариса)
Irina Moszyna (Мошина Ирина)
Nauczyciele języka polskiego:
Irena Torbus
Małgorzata Sobiecka
Kinga Piątkowska
Plan spotkania
11/02/2017
1. Omawianie umowy o współpracy i współdziałaniu .
2. Omawianie planu przedsięwzięć na 2017-2018 rok i planowanie wspólnych przedsięwzięć.
3. Pytanie o charakterystykę na kartę Polaka.
4. Olimpiada języka polskiego.
5. Inne