Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie powstała w 1998 roku i jest jedną publiczną uczelnią wyższą w regionie konińskim.

To nowoczesna placówka, której głównym zadaniem jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do wymagań współczesnego systemu gospodarczego. Oferuje bezpłatne studia pierwszego i drugiego stopnia na kilkunastu kierunkach.

Zgodnie z przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej cudzoziemcy mogą kształcić się w Polsce, w tym także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

Osobom posiadającym Kartę Polaka przysługują prawa na równi ze studentami będącymi obywatelami Polski.

W ramach Uczelni funkcjonują następujące wydziały:

Wydział Filologiczny

kształci studentów w zakresie pierwszego (studia licencjackie) i drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku filologia, w zakresie specjalności:

filologia angielska

filologia germańska

Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunkach:

wychowanie fizyczne

dietetyka

kosmetologia

pielęgniarstwo

Wydział Społeczno-Techniczny prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunkach:

bezpieczeństwo i systemy ochrony,

bezpieczeństwo wewnętrzne,

finanse i rachunkowość,

informatyka,

logistyka,

pedagogika,

praca socjalna,

energetyka,

mechanika i budowa maszyn.

Wydział Społeczno-Techniczny prowadzi studia drugiego stopnia na kierunkach:

zarządzanie i inżynieria produkcji,

zdrowie publiczne.

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PWSZ W KONINIE 2018/2019

 • Administracja samorządowa studia organizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie
 • Business English
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Kompetencje pedagogiczne nauczyciela
 • Kształcenie przedmiotowe w języku angielskim
 • Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
 • Praca z ofiarami i sprawcami przemocy
 • Terapia z ofiarami przemocy w rodzinie
 • Tłumaczenie (język niemiecki)
 • Transport, spedycja, logistyka
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie Inwestycjami Budowlanymi NOWOŚĆ
 • Zarządzanie kadrami i prawo pracy

Biblioteka im. prof. Mariana Walczaka zapewnia dostęp nie tylko z tradycyjnego księgozbioru, ale także licznych baz naukowych i pozycji elektronicznych.

Studenci mogą korzystać z

– nowoczesnej wypożyczalni oraz czytelni tradycyjnej i komputerowej

– dostępu do krajowych licencji publikowanych przez Wirtualna Bibliotekę Nauki, do czytelni on-line wydawnictwa Wolters Kluwer oraz czytelni on-line Ibuk Libra PWN

– pokoju do indywidualnej pracy wraz ze stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych

Do dyspozycji studentów są dwa dobrze wyposażone akademiki. Oferta obejmuje pokoje 1,2,3-osobowe, w sumie ponad 200 miejsc.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

 1. Przyjaźni 1 62-510 Konin

Tel. 63 249 72 00

www.pwsz.konin.edu.pl

www.facebook.com.pwszkonin

www.instagram.com/pwszwkoninie/