W dniach 23 czerwca – 4 lipca, grupa dzieci z Domu Polskiego w Bielcach miała okazję zobaczyć miasto Lublin. W ciągu pierwszych kilku dni uczniowie uczęszczali na lekcje języka polskiego i filozofii, które prowadził doświadczony nauczyciel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.
Podczas tych zajęć, grupy mieszkały na wsi Nasutów. Można tam było spacerować po lesie i oglądać zachody słońca. Na pierwszą wycieczkę uczniowie udali się do Kazimierza Dolnego. Zwiedziliśmy kościoły pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, a także rynek, a na koniec podziwialiśmy widok na Wisłę.
Następnego dnia spacerowaliśmy po Zamościu, niewielkim, ale bogatym w wydarzenia historyczne mieście. W Lublinie każdego dnia mogliśmy coś zwiedzić. W ten sposób posłuchaliśmy historii w Państwowym Muzeum na Majdanku, zrobiliśmy zdjęcia obok Zamku Lubelskiego i fontanny, otrzymaliśmy także dużo informacji o studiach na tamtejszych uniwersytetach.
Mieliśmy szczęście, bo dotarliśmy do miasta podczas obchodów 450. rocznicy unii lubelskiej. Z tej okazji odbyło się wiele oficjalnych uroczystości, a podczas jednej z nich Pani Wiktoria Koczurowska otrzymała Dyplom Unii Lubelskiej.
Lublin jest miejscem ze szczególną atmosferą, aż chce się tam wracać!

Xenia Frumosu

Kategorie: Artykuly