Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ po raz kolejny został partnerem VI edycji Olimpiady Historii Polski „W drodze do Niepodległości”, organizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. Ze względu na sytuację pandemiczną oraz dzięki możliwości przeprowadzenia wszystkich etapów Olimpiady on-line za pomocą platformy Fundacji, Olimpiada po raz drugi zostanie skierowana do młodzieży szkolnej na całym świecie. Projekt jest współfinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Nagrodą główną dla trzech laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy umożliwiające podjęcie studiów w zakresie historii na polskich uniwersytetach. Do wyboru będą indeksy m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lubelskiego im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Opolskiego czy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ponadto laureaci, finaliści oraz uczestnicy finału otrzymają nagrody rzeczowe.

Test pisemny w ramach I etapu Olimpiady przewidziany jest na 28 listopada 2021 r, natomiast 18 listopada 2021 r. mija termin zapisów do I etapu Olimpiady. II etap odbędzie się w lutym/marcu 2021 r.

Data rejestracji do pierwszego etapu Olimpiady będzie wkrótce opublikowana na stronie Fundacji, gdzie znajdziecie Państwo również pozostałe informacje na temat Olimpiady: https://wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/

Opis VI Olimpiady Historii Polski - zaproszenie do udziału
Zakres materiału Olimpiady Historii Polski 2021_2022
Olimpiada Regulamin VI Olimpiady Historii Polski 2021_22 (1)
Harmonogram VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polakó za granicą 2021_2022