Powszedni dzień w Domu Polskim w Styrczy to nauka języka polskiego.
Lekcje odbywają się w różnych grupach wiekowych.

Podczas rozmowy i wspólnej zabawy dzieci rozwijają słownictwo i struktury gramatyczne w języku polskim, pogłębiają wiedzę o kulturze polskiej.

Uczą się także wyrażnie mówić; czytają i piszą krótkie formy wypowiedzi.

Małe dzieci najbardziej lubią gry planszowe, podczas których oczywiście zapominają się i mówią po rosyjsku. Nauczyciel natychmiast reaguje i przypomina, jak należy powiedzieć po polsku. Zabawa jest przednia. Po kilku rundach dzieci pamiętają już polskie słowa, zwroty i wyrażenia. Klimat tych lekcji jest wyjątkowy. Język polski głośno rozbrzmiewa w Polskim Domu.

Eleonora Pawlak (ORPEG)

Kategorie: Styrcza