Zapraszamy wszystkich uczniów szkół polonijnych w Mołdawii na Ogólnomołdawską Olimpiadę Języka Polskiego.

Karta uczestnika Ogólnomoldawskiej Olimpiady Języka Polskiego 2020