Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabory do programów stypendialnych skierowanych do Polonii (Anders NAWA – Program im. Gen. Andersa) i naukowców (Ulam NAWA – Program im. Stanisława Ulama), a także promującego polskie szkolnictwo wyższe konkursu „Digital Ambassadors”.

Program Anders NAWA – Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa

Oferta stypendialna skierowana jest do młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim.

W tym roku rozszerzony został katalog osób uprawnionych do złożenia wniosku o udział w programie.

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-anders-nawa-otwarty

Program Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama) – mobilność naukowców

Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących zagranicznych naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich uczelni i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Konkurs na Digital Ambasadorów NAWA

Konkurs jest skierowany do zagranicznych studentów i absolwentów polskich uczelni. Poszukiwane są osoby, które studiują lub studiowały na polskich uczelniach, i które chciałyby podjąć się promocji Polski ukazując własne wyjątkowe doświadczenia w kontaktach z Polakami, polską kulturą i językiem polskim.

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/zostan-digital-ambassadorem-nawa