Studium Europy Wschodniej UW ogłasza nabór do XXXI Wschodniej Szkoły Letniej 2021

Szkoła odbywać się będzie w dniach 1-21 lipca 2021 r. Więcej o Wschodniej Szkole Letniej przeczytać można na tej stronie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 maja 2021 r.

Wymagania i warunki uczestnictwa we Wschodniej Szkole Letniej:

FOLDER INFORMACYJNY

KWESTIONARIUSZ

QUESTIONNAIRE

Wschodnia Szkoła Letnia jest najstarszym przedsięwzięciem Studium. Utworzona w 1991 r., jest bowiem prowadzona już od 1992 r. jako trzytygodniowe międzynarodowe staże naukowe. Są to sesje naukowe odbywające się corocznie w dniach 1-21 lipca, przeznaczone dla młodych badaczy, z krajów b. ZSRR, krajów Europy Środkowej, ale także Europy Zachodniej i Ameryki zajmujących się historią i współczesnością tego regionu. W Szkole Letniej nie mogą brać udział słuchacze z Polski. Wykładowcami są najwybitniejsi specjaliści z całego świata.

Szkoła ma na celu umożliwienie młodym badaczom poznania stanu nauki, nowych środowisk i wybitnych naukowców, zdobycie orientacji w zasobach archiwów i bibliotek polskich. Z powodu bogatego programu zajęć, Szkoła nie daje możliwości samodzielnej pracy w badawczej; przygotowuje natomiast słuchaczy do przyszłych, dłuższych pobytów naukowych w Polsce.

Program Wschodniej Szkoły Letniej składa się z trzech części:

– części ściśle merytorycznej: wykłady i seminaria (jedno seminarium do wyboru wedle zainteresowań naukowych),

– części dodatkowej: wizyty w archiwach oraz bibliotekach oraz w instytucjach państwowych,

– części kulturalnej: zwiedzanie miasta, wizyty w muzeach.

+ KALENDARZ GOOGLE        EKSPORTUJ ICAL

WSL_Ulotka_A4_2021_01-1-1-1-1