Panie Marta Jaśpińska i Marta Kęsiak prowadziły przez dwa tygodnie (05.08.2019 – 16.08.2019) kurs języka polskiego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Mołdawii. Uczniowie zostali podzieleni na 5 grup według wieku oraz poziomu zaawansowania określonego za pomocą krótkiego testu kompetencji ze znajomosci słownictwa, niektórych przypadków, koniugacji oraz czasów gramatycznych.

 Zajęcia z dziećmi w wieku od 6 do 12 lat panie prowadziły wspólnie i trwały one po półtorej godziny. Zajęcia miały na celu zapoznać dzieci z leksyką z różnych kręgów tematycznych poprzez gry i zabawy, a także prace plastyczne. Dzieci poznały zwroty grzecznościowe, liczebniki, kolory, zwierzęta, owoce i warzywa, posiłki, jedzenie, części ciała, miesiące i pory roku. Na jednych z zajęć miała miejsce lekcja edukacyjna o kosmosie, podczas której dzieci poznały budowę układu słonecznego, nazwy planet i innych ciał niebieskich. Spotkania miały być przyjemne i dopasowane do wakacyjnego charakteru kursu.

Młodzież (wiek 14-19 lat) została podzielona na dwie grupy.

Pani Marta Jaśpińska prowadziła zajęcia z sześciorgiem uczniów na poziomie B2. Materiał został dobrany do potrzeb i oczekiwań młodzieży, która chciała powtórzyć kłopotliwe dla nich zagadnienia gramatyczne takie jak: tryby, czasy, aspekt, daty oraz mianownik liczby mnogiej. Dla tej grupy lektorki zorganizowały również projekcję filmu kultowej polskiej komedii „Dzień Świra”.

 Grupa Pani Marty Kęsiak reprezentowała poziom A2 i złożona była z dziesięciorga uczniów. Materiał został dobrany ze względu na poziom oraz oczekiwania uczniów. Powtórzono oraz wprowadzono nowe zagadnienia gramatyczne jak: narzędnik, biernik oraz dopełniacz liczby pojedynczej oraz wszystkie typy koniugacji w czasie teraźniejszym. Dodatkowo wprowadzona została nowa leksyka: zawody, jedzenie i picie, zwiedzanie Łodzi oraz czasowniki pozwalające na swobodną wypowiedź na temat swoich upodobań, zainteresowań i preferencji.

Wszyscy dorośli napisali test na zbliżonym poziomie. Były to osoby rozpoczynające dopiero naukę języka polskiego lub posiadające wiedzę o podstawowych zagadnieniach gramatycznych. Zostali podzieleni na dwie grupy po około 6 osób.

Pani Marta Jaśpińska w swojej grupie zdecydowała się na przypomnienie mianownika liczby pojedynczej, rodzajów gramatycznych oraz wprowadzenie narzędnika liczby pojedynczej wraz z niektórymi przykładami użycia oraz czasu teraźniejszego. Gramatyka została uzupełniona o leksykę: zawody, podstawowe przymiotniki, czasowniki pozwalające na mówienie o spędzaniu wolnego czasu, dni tygodnia, godziny oraz przysłówki określające częstotliwość.

Grupa pani Marty Kęsiak miała wprowadzony narzędnik, biernik i dopełniacz liczby pojedynczej. Pani Marta skupiła się jednak na leksyce. Prowadzone były zajęcia o planowaniu wycieczki, organizowaniu przyjęcia oraz mieście Łodzi z elementami kulturowymi i historycznymi.

Łącznie kurs obejmował po 35 godzin zajęć prowadzonych przez każdą z Pań. Dodatkowo lektorki przeprowadziły trzy godziny korepetycji z ogólnej wiedzy o historii Polski dla pani starającej się o Kartę Polaka. Na zakończenie cyklu spotkań miał miejsce piknik, w którym udział wzięli wszyscy kursanci. Pani Marta Kęsiak przygotowała prelekcję o Łodzi, jej historii oraz zabytkach i miejscach wartych odwiedzenia, a także Uniwersytecie Łódzkim i Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Pani Marta Jaśpińska przygotowała prezentację i opowiedziała o historii Zakopanego oraz ważnych osobach związanych z tym miejscem.

 Obie Panie wykazały się ogromnym zaangażowaniem oraz kreatywnością. Zajęcia były prowadzone w sposób rzetelny i ciekawy. Lektorki miały bardzo dobry kontakt z uczniami.

 Wiktoria Koczurowska