Lato 2019 było super!

Spędziliśmy 10 wspaniałych dni na warsztatach w górskiej miejscowości Stronie Śląskie w Polsce, obok Czech. Ja z moimi cudownymi dziećmi – Nastia Kościecka, Milenka Kaczurka, Nikita Fominov, Staszek Banachowski – braliśmy udział w corocznym projekcie „Ja Lider”. Oczywiście zajęcia były owocne. Mieliśmy dużo zajęć: od rana lekcje, dyskusje z panem Zbyszkiem i panem Jackiem na różne tematy życiowe. Potem były wycieczki i wędrówki po górach. Wspinaliśmy się na Śnieżnik, który ma 1424 m npm. Było ciężko, ale widoki były nagrodą. Wieczorami byliśmy zmęczeni, ale mieliśmy jeszcze dużo wesołych imprez, żeby lepiej się poznać. Wynik tych 10 dni? Znaleźliśmy nowych przyjaciół, zdobyliśmy nową wiedzę i zdobyliśmy kolejne dobre doświadczenia życiowe. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, a szczególnie „moim dzieciom” z Domu Polskiego.

Spotkanie było bardzo emocjonalne.

                                                                        Natalia Klimowicz

„W tym roku miałam możliwość pojechać w góry na kursy liderskie. Jeśli mogłabym opisać tę podróż jednym słowem, to byłoby to słowo „niesamowite”. Każdego dnia mieliśmy kursy z nauczycielem, dyskutowaliśmy o tym, jak być liderem, jakie cechy ma lider itd. Była tam także młodzież z Ukrainy, Białorusi i Litwy, razem jeździliśmy na wycieczki. Najwspanialszymi wycieczkami były spacery po górach, na których przemierzaliśmy 10-17 km, a także chodziliśmy po jaskiniach. Dla mnie najciekawszą była jaskinia niedźwiedzia, gdzie znajdował się szkielet starego niedźwiedzia. Chcę zwrócić uwagę na dzień, w którym przedstawiciele rożnych krajów opowiadali o swoich rodzicach, o zwyczajach i o tych miastach, gdzie mieszkają. Chcę powiedzieć, że ta podróż pozostawiła mi wiele miłych wrażeń i nowych znajomych.”

                                                                           Milena Kaczurka