16 października przy Katedrze Opatrzności Bożej w Kiszyniowie odbyła się uroczystość z okazji 38. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża. W związku z tym, nauczycielki języka polskiego z Kiszyniowa oraz Bielc przygotowały wspólny program artystyczny.
Dom Polski z Bielc uświetnił to wydarzenie inscenizacją pt. ”Rozmowa z Janem Pawłem II”.
Dzieci pięknie wyrecytowały wiersze autorstwa Papieża Polaka i zaśpiewały jego ulubioną pieśń ”Barka”.

Dla wielu uczestników poezja Papieża była dotychczas nieznana i byli oni zdziwieni tym, że Papież pisał wiersze i miał w swoim życiu wiele do czynienia z literaturą i teatrem. A więc spotkanie to było nie tylko okazją do integracji rówieśników uczących się języka polskiego w różnych miastach, ale również do tego, by poszerzyć wiedzę na temat życia tak interesującej i postaci, jaką był Papież Jan Paweł II.
Pan Artur Michalski Ambasador RP w Kiszyniowie podziękował wszystkim uczestnikom z Bielc oraz Kiszyniowa za wspólnie przygotowaną inscenizację.