Ustawienie tablicy poświęconej hetmanowi Stanisawowi Żółkiewskiemu