Stanisław Żółkiewski – 400 lecie jego śmierci – Berezówka