O cmentarzu w Raszkowie, Wiśniówce pod Komratem oraz innych polskich perłach w Mołdawii