Dzieci Płocka tańczą na jubileuszu Styrczańskich Dzwoneczków cz.2